Cisco Firepower 4100 Series

Mã SP :  4100

Chi tiết:
  • Threat-focused NGFW
  • Hiệu suất và mật độ được tối ưu hóa cao
  • Tích hợp với Cisco và các giải pháp của bên thứ ba
  • Quản lý thống nhất
  • Giảm độ phức tạp và đơn giản hóa hoạt động.

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Kích thước 1-rack  của Cisco Firepower 4100 Series lý tưởng dành cho Internet bên ngoài và trong môi trường hiệu suất cao. 

Cisco Firepower 4100 Series cho bạn thấy những gì đang xảy ra trên mạng của bạn, phát hiện các cuộc tấn công sớm hơn để bạn có thể hành động nhanh hơn và giảm sự phức tạp về quản lý.

Threat-focused NGFW

- Kiểm soát ứng dụng chi tiết.

- Bảo vệ chống phần mềm độc hại.

- Có được thông tin chi tiết và kiểm soát các mối đe dọa và lỗ hổng.

- Thu nhỏ thời gian để phát hiện và khắc phục.

- Giảm độ phức tạp với một giao diện quản lý đơn lẻ.

Hiệu suất và mật độ được tối ưu hóa

Các khả năng chính bao gồm hỗ trợ giao diện Ethernet 1/10/40 Gigabit, thông lượng tường lửa trạng thái 60 Gbps, độ trễ thấp và hệ số dạng RU 1.

Tích hợp với Cisco và các giải pháp của bên thứ ba

Tăng cường hơn nữa phòng thủ của bạn. Chia sẻ thông tin tình báo, ngữ cảnh và kiểm soát chính sách bằng cách tích hợp các giải pháp bảo mật và mạng khác của Cisco.

Quản lý thống nhất

- Giảm độ phức tạp và đơn giản hóa hoạt động.

- Hợp nhất tất cả các chức năng bảo mật trong một giao diện quản lý đơn lẻ.

- Tự động ưu tiên các sự kiện bảo mật, đề nghị bảo vệ an ninh phù hợp, và theo dõi và chứa nhiễm phần mềm độc hại.