Cisco 7900 Series IP Phones

Mã SP :  IP7900

Chi tiết:
  • Điện thoại IP có màn hình LCD với các phím mềm linh hoạt cho các tính năng và chức năng gọi.
  • Hỗ trợ các dịch vụ thông tin, bao gồm khả năng mở ngôn ngữ đánh dấu XML (XML) để mở rộng điện thoại IP
  • Dịch vụ dựa trên XML có sẵn cho người dùng điện thoại IP để truy cập nhiều thông tin khác nhau 

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tận dụng lợi thế của mạng điện thoại và dữ liệu hội tụ IP Phone VolP Cisco, duy trì sự tiện lợi và thân thiện với khách hàng mà bạn mong đợi từ điện thoại doanh nghiệp của mình. Điện thoại Cisco 7900 Series IP Phones  hợp nhất của Cisco có thể giúp tăng năng suất bằng cách đáp ứng nhu cầu của những người dùng khác nhau trong tổ chức của bạn.

Danh mục sản phẩm Điện thoại IP hợp nhất của Cisco cung cấp:

- Điện thoại IP có màn hình LCD với các phím mềm linh hoạt cho các tính năng và chức năng gọi.

- Hỗ trợ các dịch vụ thông tin, bao gồm khả năng mở ngôn ngữ đánh dấu XML (XML) để mở rộng điện thoại IP

- Dịch vụ dựa trên XML có sẵn cho người dùng điện thoại IP để truy cập nhiều thông tin khác nhau như chỉ mục chứng khoán, thư mục nhân viên và nội dung Web.

Những sảm phẩm tương tự

Các ứng dụng này cung cấp nhiều chức năng khi kết nối với phần mềm xử lý cuộc gọi của Cisco qua mạng.

- Ứng dụng Cisco Unified Telephony Suite

- Truyền thông IP của Cisco

- Ưu điểm của Video hợp nhất của Cisco

- Bộ điều hợp điện thoại

- Gateways